REKRUTACJA

Karty podstawowe

 

TERMINY:

Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych: 03.06.2013 – 18.06.2013r,
Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proce rekrutacji: 03.06.2013r – 18.06.2013r godz. 17.15-19.00,
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa: 18.06.2013r,
Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa: 18.06.2013r.

WYNIKI REKRUTACJI:

LISTA PODSTAWOWA:

  1. Angelika BALCERZAK
  2. Joanna DYMEK
  3. Maria JĘDRZEJCZAK
  4. Mateusz KŁYS
  5. Remigiusz PĘDZIKOWSKI
  6. Joanna PIORTOWSKA
  7. Martyna REOROWICZ
  8. Marta Anna TOKARSKA
  9. Marcin GĄTAREK

Lista rezerwowa: