KURS - III

Karty podstawowe

Rekrutacja:

Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych: NA BIEŻĄCO

Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proce rekrutacji:  od 01.09.2013 godz. 17.15-19.00,

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa:
PO ZAMKNIĘCIU SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM I UFORMOWANIU GRUPY PODSTAWOWEJ I REZERWOWEJ.

Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa:
DO 5 DNI PO PRZYJĘCIU INFORAMACJI O  WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.