KURS - II

Karty podstawowe

AKTUALNY PROGRAM ZAJĘĆ DLA KURSU II
wersja 2013.11.07
POBIERZ

Rekrutacja:

Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych: NA BIEŻĄCO

Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proces rekrutacji:  od 01.09.2013 godz. 17.15-19.00,

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa:
PO ZAKOŃCZENIU SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa:  
DO 5 DNI PO PRZYJĘCIU INFORAMCJI O  WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.